Vad gör en filmproducent?

Oavsett om man spelar in film för webben eller för bioduken, leds inspelningen alltid av en producent. Producenten är den som har det övergripande ansvaren för hela filmproduktionen, både de ekonomiska aspekterna och de kreativa aspekterna. Ansvaret för att produktionen genomförs har producenten gentemot filmbolaget.

George_Lucas_cropped_2009Vid stora filminspelningar finns ofta flera producenter, och man brukar bland annat skilja på den exekutiva producenten och den ”vanliga” producenten. En ”vanlig” producent – som bara brukar listas som ”producent” i eftertexten – arbetar vanligtvis nära inspelningen, och är på plats i studion. Man ska dock skilja på producenten och regissörens roll – en producent ger till exempel aldrig instruktioner till skådespelarna under inspelningen. Några exempel på vad en producent kan arbeta med är däremot att anlita skådespelare, att hålla ordning på dagens schema och att skaffa sponsorer till filmen. Den exekutiva producenten har ett mer övergripande ansvar, och fokuserar vanligtvis på de finansiella frågorna.

Om du själv har en idé till en film du vill spela in – vare sig det handlar om en konstnärlig kortfilm eller en reklamfilm – och du behöver hjälp med produktionen, kan du vända dig till ett produktionsbolag som Crisp Film. Även om det då är du som är producenten för filmen, kan de bistå med alla de praktiska detaljer som också måste utföras på en filminspelning.