Produktionsbolagens väg från TV till webb

Historiskt skapade produktionsbolagen i huvudsak TV-program till TV-kanalerna. Inledningsvis var det framför allt de privata TV-kanalerna som använde sig av produktionsbolagens tjänster. Med tiden kom emellertid även de statliga TV-bolagen att vända sig till produktionsbolagen. Dessa visade sig nämligen kunna producera bra TV-program, och detta till en betydligt lägre kostnad än om TV-bolagen själva skulle ha producerat programmen.

Internet ändrade allt

I takt med internets utveckling, och att tittarna alltmer vänt sig till internet för att spendera sin skärmtid, har många produktionsbolag tvingats att förändra sina verksamheter. Istället för att producera traditionellt TV-innehåll har produktionerna i allt större utsträckning skapats i syfte att publiceras på internet. De långa och lite långsammare inslagen, som fungerade så väl i den traditionella TV:n, har fått stryka på foten för kortare innehåll med ett högre tempo. Enkelt förklarat har ett långt TV-program ersatts av tio korta videosekvenser vilka är anpassade för visning på webben.

Produktionsbolag kan användas av de flesta företag

Produktionsbolagen har idag en betydligt bredare kundbas. Istället för endast TV-bolag utgörs kundstocken av företag från de mest skilda branscher som till exempel bilindustrin och livsmedelshandeln. Gemensamt för kunderna är att de söker högkvalitativt innehåll vilket ska användas för att marknadsföra företagens produkter och tjänster på internet.

Idag är det inte tillräckligt med en bra text för att skapa uppmärksamhet på internet kring ett företag eller en produkt. Det krävs betydligt mer än så. En bra text måste kombineras med både bild och ljud för att få genomslag och uppmärksammas i någon större utsträckning. Detta är något som många produktionsbolag har visat sig vara mycket skickliga på att producera. I stor utsträckning har de traditionella webbyråerna, vilka hjälpte företagen med deras marknadsföring via banners, ersatts av produktionsbolag med en helt annan och betydligt högre kompetens inom marknadsföring.