Produktionsbolag inom webb

Förr i världen var det mest vanligt att de produktionsbolag som fanns riktade sig mot TV, radio och film. Men allt eftersom att internet tog sitt fäste och blivit så tillgängligt som det är idag så finns det även produktionsbolag som riktar sig till produktioner på webben.

Vad är ett produktionsbolag?

Ett produktionsbolag är ett bolag som är inriktat på att producera exempelvis tv-program. Det kan vara allt ifrån nyhetsinslag till fotbollsmatcher. Ett tv-produktionsbolag kan vara med hela vägen från att idén pitchas för tv-kanalen till att rollsätta, skriva manus, klippa, spela in och skaffa fram de upphovsrättsliga licenser som krävs. Det är sällan det är en och samma person som gör alla saker på ett produktionsbolag, utan man har en eller flera anställda per område. Det kan vara allt från att arbeta som assistent för produktionsbolaget, till att rollsätta eller skriva manus.

Starta ditt egna produktionsbolag

Oavsett om du är en kreativ människa som har intresset för olika sorters produktioner eller om du redan har yrkeserfarenheten så finns det möjligheter för dig att starta ditt egna produktionsbolag. Det är förstås till fördel om du är utbildad inom till exempel media eller har yrkeserfarenheten tidigare från ett produktionsbolag. En annan sak som kan vara bra att börja med är att gå en ledarskapsutbildning, på så sätt får du den kunskap och verktyg som behövs för att vara en bra chef och styra ditt bolag i rätt riktning. Gör sedan upp en affärsplan på vad det är du vill att du och ditt produktionsbolag ska åstadkomma och vad ni kan bidra med. Ni kan även välja att nischa er inom tv, film, radio eller webbproduktion.

Webbproduktion

Bara de senaste åren har vi förändrat stora delar av våra vanor när det kommer till att konsumera vår underhållning. I och med framväxten av streamingstjänster och playkanaler så görs mycket av dagens konsumtion via webben. Något annat som bidragit till detta är framväxten av sociala medier, youtube och influencers. Via videoplattformar som youtube så kan små kreatörer skapa sitt egna innehåll och därmed vara sina egna produktionsbolag.

Detta tros vara en faktor till att konkurrensen mellan produktionsbolag blivit hårdare och att enbart ha ett bolag som inriktar sig på så kallad marksänd tv är på väg att dö ut. Många produktionsbolag har börjat ta till sig av utvecklingen och har webbproduktion bland sina arbetsuppgifter.

Men det är inte bara influencers som sänder sitt material endast online. Den norska ungdomsserien Skam är ett bra exempel på när produktionsbolag sett potentialen i vad och hur ungdomar konsumerar idag. Serien skapades av norska NRK och släpptes online i korta klipp och uppdateringar från karaktärernas sociala medier i realtid under dagen och som i slutet av varje vecka klipptes ihop till ett avsnitt. Serien har idag tagits upp av ett flertal produktionsbolag runt om i Europa, Nya Zealand och USA. Så har du ett driv och vågar vara innovativ så finns det stora möjligheter för dig att slå igenom via webbproduktion.