Assistenternas roll vid en filmsinspelning

Det är visserligen sant att det inte skulle bli någon film alls utan en producent, en manusförfattare, en regissör, flera skådespelare och alla andra viktiga roller vid en filminspelning, men några som också fyller en viktig funktion vid en filminspelning är assistenterna. En filmproduktion skulle sannolikt bli betydligt svårare och långsammare utan dessa hjälpredor som ofta står för de praktiska detaljerna som ingen annan har tid att tänka på.

En sådan assistent är produktionsassistenten. Produktionsassistenten är hjälpreda åt produktionsledaren, vilket kan innebära en rad olika och varierande arbetsuppgifter. I stort handlar det om att få hela inspelningen att flyta på bra, vilket kan betyda allt från att hämta och lämna skådespelare till att transportera rekvisita och köra filmen till filmlabbet.

filmproduction-485518_960_720Även regissören har självklart assistenter, men i det fallet har de mer specifika roller. Regiassistenterna kallas nämligen första, andra och tredje regiassistent, och varje assistent har ett eget ansvarsområde. Den första kan också kallas för inspelningsledare, och är den som leder arbetet på inspelningen, bland annat genom att ropa ”tack”, ”tystnad” och ”tagning”. Den andra regiassistentens roll är mer praktiskt lagd, då hens uppgifter bland annat kan innefatta att kalla skådespelarna till inspelningsplatsen och att tala med filmteamet om vad regissören har kommit fram till. Slutligen är den tredje regiassistenen det man skulle kunna kalla en traditionell assistent till inspelningsledaren (det vill säga första regiassistenten).

Andra yrken vid en filminspelning som har assistenter är elektrikern (där assistenten brukar kallas best boy), filmfotografen, ljudteknikern (där assistenen är ansvarig för mikrofonen), passaren och scenografen.

Om du är intresserad av film eller till och med studerar ett område inom filmproduktion, kan det vara ett utmärkt sätt att samla erfarenhet inom branschen att sommarjobba eller extrajobba som assistent på en filmproduktion. Du kan leta efter sommarjobb som passar din inriktning på ledigasommarjobb.se. Även om du har tänkt bli skådespelare är det alltid bra att få en inblick i hur produktionen ser ut från andra sidan filmkameran.