Fakturering och kravhantering på webbyrån – Ett nödvändigt ont?

För ett litet företag är fakturahanteringen till kunder oerhört tidsödande och dessutom krävande. Det är också svårt för en enskild företagare att kräva in pengar från de kunder som sedan drar ut på betalningen. Här kommer möjligheten till factoring in. Factoring innebär att företagaren säljer sin faktura till något annat företag, till exempel Intrum Justitia som är ett av de mer kända företagen som erbjuder denna tjänst.

Enkelt uttryckt innebär detta att företaget eller företagaren får betalt för sin faktura och får då genast ut en del av den summa som kunden är skyldig även innan denne har betalat. Företaget som köpt fakturan tar sedan i sin tur hand om fakturering och, i de fall där det blir nödvändigt, sköter kontakter med inkassoföretag och i sista hand överlämnande till Kronofogden.

Det finns så klart nackdelar med denna lösning också. Den största nackdelen är att du förstås inte får ut hela summan som kunden är skyldig dig. Företaget som köper din faktura betalar bara ut en viss del av beloppet. Detta är ganska Businesswoman working in officesjälvklart. Företaget som köper din faktura måste också tjäna pengar. De tar dessutom på sig hela kreditrisken med allt vad det innebär och det gör de ju förstås inte som någon välgörenhet. De procent av summan som du förlorar på att sälja din faktura kan du antagligen räkna hem i minskade kostnader för fakturering och kravhantering och dessutom lägre kreditrisker. Du slipper även all administration som uppstår vid kontakter med inkassoföretag och kronofogde i de fall där kunden inte betalar sin faktura inom utsatt tid.

Som företagare kan du sälja fakturan på två olika sätt. Med så kallad regress eller utan. Säljer du din faktura med regress innebär detta att du själv behåller kreditrisken. Skulle företaget du sålt fakturan till inte få ut några pengar har ditt företag förbundit sig att köpa tillbaka fakturan. Eftersom du i detta fallet valt att behålla kreditrisken får du ett förmånligare erbjudande från factoring-företaget och får då ut mer betalt för din faktura.

Säljer du fakturan utan regress innebär detta att factoring-företaget tar kreditrisken och du får då mindre betalt för din faktura. Du slipper dock kreditrisken helt och hållet och får alltid betalt, om än en något längre summa.