Få bättre kontroll på kontoret – introducera personalliggare

I Sverige är det lag på att vissa branscher ska använda sig av personalliggare för att få koll på vem och vilka som jobbar. Men även branscher som inte är skyldiga enligt lag att ha en personalliggare kan gynnas av att använda sig av en på sin arbetsplats.

Personalliggare ger bättre koll

En personalliggare är ett hjälpmedel för att få koll på vem som påbörjar ett arbetspass och hur länge hen arbetar. I folkmun brukar man prata om att “stämpla in och stämpla ut” och det är ett system som har funnits sedan industrialiseringens början. Dock har personalliggaren utvecklats väldigt mycket på senare tid, i takt med att teknikutvecklingen har gått framåt.

En personalliggare förebygger svartarbete eftersom den ger bättre koll på vem som jobbar och när. Men den är även rättvis, eftersom bara den som faktiskt arbetar kan registrera sig på arbetet. Medarbetare som har en tendens att snylta sig till extra tid på jobbet genom att komma för sent eller lämna arbetet för tidigt får inte lika stor glädje av det beteendet om det finns en personalliggare som har koll på när de kommer och går.

Personalliggare till kontoret?

Anledningen till varför det är lag på att vissa branscher måste använda en personalliggare beror på att det ofta förekommer svartarbete inom den typen av branscher. Men arbetsplatser som inte är lika drabbade av svartarbete kan ändå gynnas av att introducera en personalliggare för att få bättre koll på hur medarbetarna jobbar.

Du som har ett produktionsbolag inom webb kan gynnas av en personalliggare. Dock kan det vara bra att först göra en liten undersökning och ta reda på hur attityden är hos anställda till att införskaffa en. Annars finns risken att det får en motsatt effekt och att de anställda känner sig överkörda. Gör en undersökning där de får svara på frågor om arbetsförhållanden och fråga om det finns ett behov av en personalliggare. I vissa fall kanske personalen känner sig övervakade eller kontrollerade av det, men i andra fall kan det vara välkommet för att komma tillrätta med orättvisa förhållanden eller beteenden på arbetsplatsen.