Skriva för webben

Att skriva texter för webben är lite annorlunda jämfört med att skriva uppsatser, essäer eller nyhetsartiklar. På internet gäller det snarast att tänka att du skriver för en publik som inte är särskilt intresserad av att läsa. Håll det kort, kärnfullt och informationsrikt. Om du kan skriva med stil är det förstås ingen nackdel, men på nätet räknas substans framför litterära kvalitéer. Ska snart komma till de grundläggande skrivtipsen, men först ett ekonomiskt råd.

Den som frilansar med att skriva eller driver egen firma vet hur svårt det emellanåt kan vara att få ekonomin att gå ihop. Ibland kan det helt enkelt behövas snabba pengar för att komma ur en knipa. Dock vill man ju inte försätta sig själv i en situation som är ännu svårare att ta sig ur. Räntor som är omöjliga att betala? Villkor som är så hårda du lika gärna kan sälja allt du äger och har samtidigt som du skriver på lånekontraktet? Så illa var det inte riktigt, men nästan. För att ta ett så kallat snabb- eller sms-lån var man förut ofta tvungen att gå med på att betala otroligt höga räntor till hårda låneregler.

Korta intron – korta stycken – korta meningar

Att vara koncis är någonting som ständigt återkommer när det handlar om att skriva innehåll för internet. En inledning till en artikel ska helst bestå av en sammanfattning på mellan 20-40 ord. Ett stycke ska helst inte vara längre än 200 ord (ja, den här texten bryter mot en del av de här råden). Meningar ska helst vara max 20 ord långa. Med det sagt, kom ihåg att det är okej att emellanåt bryta mot reglerna. Lägg inte ned överdrivet mycket tid på att korta ned varenda mening i syfte att få ned ordmängden under 20 ord. Kom ihåg att relevans på internet till stor del handlar om att publicera regelbundet.

Den upp-och-nervända pyramiden

Tips nummer två är hämtat från journalistikens värld och kallas för den upp-och-nervända pyramiden. Inom journalistiken syftar det på att inleda artiklar med den viktigaste informationen. Syftet är helt enkelt att den som läser ska få veta det viktigaste utan att läsa hela artikeln, om man vill veta fler detaljer läser man ända till slutet. Den här journalistiska principen går såklart att applicera också på nättexter i största allmänhet. Ge dina besökare informationen de vill ha på ett så effektivt sätt som möjligt.