Att hitta rätt kompetens

Att hitta och attrahera rätt kompetens är en av de riktigt svåra sakerna för alla ledare och företagare. Konkurrensen om de duktiga medarbetarna är stenhård och du måste både veta vad du letar efter och vad du har att erbjuda för att kunna vinna striden om dem.

Vem är det du letar efter

När du ska rekrytera är det bra att jobba med listor. Gör upp en väldigt tydlig kravprofil för vad det är för person du är ute efter. Det kommer hjälpa både dig och den du söker. Gör listan så specifik som möjligt så att du kan checka av utbildningar och eventuella certifikat mot inkomna ansökningar. Det kan ofta vara en bra idé att ta hjälp av ett företag som jobbar med bemanning redan tidigt i processen. De träffar många människor och kan redan ha en eller flera potentiella kandidater redo. Rekrytering är tidskrävande och allt som kan minska de timmar du behöver lägga på att vaska fram och intervjua potentiella kandidater är värt att betala för.

Intervjun – till för bägge parter

En sak som är värd att tänka på är att ett CV aldrig är mer än bara en bit papper. Se alltid till att träffa potentiella kandidater för någon form av intervju. Använd den tiden till att få en känsla för hur de är som personer och om du tror att de kommer passa in i din företagskultur. Anpassa frågorna efter tjänsten och använd dig gärna av arbetsprover eller problemlösningstest för att bättre se hur de resonerar och arbetar i skarpt läge. Glöm inte bort att en intervju är en tvåvägsgata. Den du intervjuar ska sälja in sig själv till dig, men du måste också sälja in arbetsplatsen till honom eller henne. Den tid där rekrytering bara handlade om arbetsgivarens behov är för länge sedan förbi.